Výrobce hliníkových a nerezových poklopů

Vyrábíme a navrhujeme šachtové poklopy. Svařovací metoda TIG. Vlastníme formy

STAVEBNÍ ZAKÁZKY - POŽADAVKY, PROJEKCE, INOVACE, MONTÁŽE JSOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO DENNÍHO ŽIVOTA!​

S námi budete mít důvěryhodného a stabilního partnera v průběhu celého procesu budování, od prvního pokusného dotazu až po praktické dokončení.​

Dobrý základ pro rozhodování

Po konzultaci se zákazníkem vytváříme počítačový obrázek, který ukazuje zamýšlené řešení balkonů na stávající fasádě.

Všechno musí být správné

Každá balkonová konstrukce je jedinečná a požadavky na zatížení se liší v závislosti na poloze a velikosti balkónu. Přesné výpočty se proto provádějí pro upevnění a další technické detaily pro všechny balkony.

Vysoká kvalita výroby

Veškerá výroba probíhá procesem, který je certifikován. Když jsou všechny komponenty připravené, jsou sestaveny v naší výrobní hale a dodány k projektu. Díky tomu je instalace na místě rychlejší.

Termín dodání

Konečnou instalaci provádí odborně proškolené týmy montážních pracovníků. Investor má povinnost řádně dílo zkontrolovat a převzít v obvyklé kvalitě.