Druhy poklopů

Zde máte velmi stručnou tabulku se zatížením poklopů, dle normy EN 124. Pod, již zmíněnou normou se schovává rozdělení do 6 skupin zatížení nebo míst určení.

ROZDĚLENÍ POKLOPŮ DLE MÍSTA URČENÍ

Třída zatížení A15 – Na plochy používané výhradně chodci a cyklisty.

Třída zatížení B125 – Na chodníky, pěší zóny, obytné zóny, plochy pro parkování a stání osobních automobilů v patrech

Třída zatížení C250 – Na tokové mříže, které zasahují maximálně 50 cm do vozovky a 20 cm do chodníku.

Třída zatížení D400 – Vozovky pozemních komunikací, zpevněné krajnice, nebo parkovací plochy, které jsou přístupné všem typům silničních vozidel.

Třída zatížení E600 – Na plochy vystavené vysokému zatížení kol, například zařízení v docích.

Třída zatížení F900 – Pro plochy vystavené zvláště vysokému zatížení kol, např. provozní letištní plochy.

POKLOPY DLE MATERIÁLU

Poté co jste se shodli s tabulkou, přejděte k dalšímu kritériu a tím je materiál. Na výběr máte z hliníku, nerezového plechu a černého plechu s žárově zinkovaným povrchem v záložce menu druhy poklopů.