Hliníkový poklop AL2 je určen až pro nosnost B125.
Vodotěsný, plynotěsný a nehořlavý (E120 EI60 EW90).
Určeno k zabetonování – poklop je opatřen pracnami do betonu.

Standardní rozměry: 200×200; 300×300; 400×400; 500×500; 600×400; 600×600; 600×800 mm.
Rozměry lze volit podle požadavků zákazníka.

Hliníkové provedení poklopu zaručuje neomezenou životnost.

Součástí je těsnění (tím je poklop uzavřen pro plyny a kapaliny až do tlaku 2 kPa), klíče a armovací síť.

Podle ČSN 73 1201 a ČSN 73 2400 poklopy musí být vyplněny betonem nejméně třídy C – 25/30 v tloušťce nejméně 50 mm pro zachování deklarovaných technických vlastností.

Katalog a ceník: http://sachtovepoklopy.cz/alucover2/