Hliníkový poklop AL3 je určen k zabetonování (k předláždění keramickou dlažbou do 1cm).

Vyroben z profilového plechu na šachtu pro třídu zatížení A15.
Vybaven izolační přírubou.
Absolutně vodotěsný, plynotěsný.
Možno zvolit si šířku límce: 30 nebo 80 mm (cena u obou variant zůstává stejná).

Standardní rozměry: 400×400; 600×600; 800×800 mm.

Rozměry lze volit podle požadavků zákazníka.

Hliníkové provedení poklopu zaručuje neomezenou životnost.

Podle ČSN 73 1201 a ČSN 73 2400 musí být poklopy vyplněny betonem nejméně třídy C – 25/30 v tloušťce nejméně 50 mm, pro zachování deklarovaných technických vlastností.

Součástí jsou klíče, těsnění a armovací síť.

Katalog a ceník: http://sachtovepoklopy.cz/alucover3/