Hliníkový poklop AL4 pro betonovou výplň je vyroben z profilového plechu na šachtu až pro třídu zatížení B125 (při plném probetonování).

Vodotěsný, plynotěsný.

Poklop je odolný proti tlakové vodě do 0,5 bar.

Hliníkové provedení poklopu zaručuje neomezenou životnost.

Po stranách vybaven držáky.

Standardní rozměry: 300×300; 400×400; 500×500; 600×600 mm.

Rozměry lze volit podle požadavků zákazníka.

Součástí je těsnění, klíče a armovací síť.

Podle ČSN EN 206-1 musí být poklopy vyplněny betonem – nejméně  C-40/50   o tloušťce nejméně 50 mm, což je nutné pro zachování deklarovaných technických vlastnosti.

Katalog a ceník: http://sachtovepoklopy.cz/alucover4/